احضار و بازجویی مدرس حوزه علمیه کوه ون بلوچستان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 316

یکی از مدرسین حوزه علمیه کوه ون توسط اداره اطلاعات سرباز مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه۱۱ شهریور۹۸ مولوی رشید احمد آرامش به اداره اطلاعات سرباز احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

از علت احضار و بازجویی اطلاعی در دست نیست.

نامبرده پیشتر نیز چند بار احضار و تحت بازجویی قرار گرفته است.

اردیبهشت ماه سال جاری فرزند وی مولوی سعید آرامش با دو تن از علمای حوزه علمیه کوه ون بنام های “مولوی امین مبارکی، حافظ عبدالحی “در جاسک بازداشت شده بودند و مولوی عبدالرئوف سعیدی نیز بارها مورد تهدید و بازجویی قرار گرفته است.

تعدادی از علماء حوزه علمیه کوه ون در سالهای اخیر توسط اداره اطلاعات و سپاه پاسداران بازداشت، احضار و تهدید شده اند که میتوان، از بازداشت مولوی محمد صالح شهدادزهی که مدت ۳ سال است در زندان رجائی شهر در حالت بلاتکلیفی قراردارد و همچنین از مولوی امان الله بلوچی زندانی زندان زاهدان که چند روز پیش حکم اعدام دریافت کرده بود را نام برد.

وهمچنین در روزجاری ۱۱ شهریور ۹۸ حافظ عطاء الله سیریازهی مدرس و راننده حوزه علیمه توسط اطلاعات سپاه ایرانشهر بازداشت شده است.

مولوی عبدالله ملازهی مدیر حوزه علمیه کوه ون با تایید این خبر از افشاگری در خصوص فشارهای ارگان های امنیتی در سالهای اخیر خبر داده است.

گفتنی است، ائمه جمعه و علمای اهل سنت بلوچستان تاکنون بارها از تبعیض و نبود آزادی مذهبی و آزادی بیان و فعالیت خبر داده اند.