ادامه بی خبری از جواد کریمزایی طلبه بلوچ

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 299

۲۰ روز است که خانواده جواد کریمزایی طلبه اهل سنت بلوچ پس از بازداشتش توسط ارگان های امنیتی از وضعیت وی بی اطلاع اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، جواد کریمزایی طلبه مدرسه علوم دینی شورشادی زاهدان ۲۰ روز است که پس از بازداشت با خانواده تماس نگرفته و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

نامبرده در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۸ همزمان با تعطیلی مدارس دینی اهل سنت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این باره گفت: جواد کریمزای بعد از تعطیلی مدرسه در دوراهی شور شادی سوار اتوبوس شد که اطلاعاتی ها با لباس شخصی جلوی اتوبوس را گرفته و جواد را دستبند زده با خود بردند.

این منبع ادامه داد: ماموران لباس شخصی بودند و هنگام بازداشت با بی احترامی به وی دستبند و چشم بند زده و با خود بردند.

از اتهام نامبرده اطلاعی در دست نیست.

مسئولان امنیتی تاکنون به خانواده پاسخگو نبوده اند.