اسحاق کلکلی آزاد شد

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 270

اسحاق کلکلی، زندانی سیاسی بلوچ محبوس در زندان زاهدان پس از تحمل ۱۱ سال حبس ‌آزادی مشروط برای وی صادر شد و روز گذشته آزاد شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته یکشنبه ۲۲ اردیبهشت اسحاق کلکلی زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان پس از ۱۱ سال حبس آزاد شد. این در حالی است که قرار بود روز شنبه آزاد شود اما با ممانعت وزارت اطلاعات مواجه شد.

یک منبع مطلع گفت: “حکم آزادی مشروط این زندانی سیاسی صادر شده بود که در هنگام اجرا، وزارت اطلاعات مداخله کرد اما دو روز بعد آزاد شد”

اسحاق کلکلی همچنین در طول ۱۱ سال حبس خود با فشار وزارت اطلاعات از حق استفاده از مرخصی محروم بوده است.

نامبرده به همراه دیگر هم پرونده‌ای خود عابد بمپوری در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از سازمان‌های مخالف نظام” بازداشت و در شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به ریاست قاضی ابوالفضل ماهگلی هرکدام به ۲۱ سال حبس محکوم شدند. محکومیت اسحاق کلکلی در مرحله تجدید نظر به ۱۳ سال حبس کاهش پیدا کرد.