اعتراضات گرانی بنزین/ چهارمین روز قطعی اینترنت ایران و محکومیت آن

emadi1 . اخبار, اخبار بلوچستان 154

از زمان گسترش اعتراضات سراسری در ایران اینترنت در کل ایران قطع شده است اما این وضعیت در خصوص بلوچستان شدیدتر به نظر می رسد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، از شامگاه شنبه ۲۵ آبان اینترنت ایران از دسترس خارج شد و ارتباط مردم ایران با خارج از کشور قطع شد اما کما بیش ارتباطهای در مرکز کشور همچنان در جریان بود اما این وضعیت در بلوچستان به مراتب بدتر است.

منطقه بلوچستان در این مدت ارتباطهای اینترنتی به نحوی بسته است که هیچ گونه خبری از داخل درز نمی کند و این نگرانی ها در خصوص سرکوب معترضان را افزایش داده است.

در جریان افزایش قیمت بنزین شهرهای زاهدان، چابهار، سرباز، خاش، ایرانشهر، نیکشهر شاهد اعتراضات خیابانی بسته شدن راه های ارتباطی داخل شهرها و بین شهری بود.

گزارشهای از بازداشت تعدادی از معترضان در ایرانشهر و زاهدان به دست آمد اما با قطع شدن اینترنت جزییات اتفاقات به دست نیامد.

گزارشی از ارسال پیامک توسط نهادهای امنیتی به مردم برای یافتن معترضان و بازداشت آنها نیز دریافت شده است.

کمپین فعالین بلوچ ضمن ابراز نگرانی نسبت به سرکوب معترضان در بلوچستان قطعی اینترنت را محکوم کرده و از نهادها و رسانه های بین المللی میخواهد برای جلوگیری از افزایش سرکوبها و گردش آزاد اطلاعات بسترهای لازم را برای مردم ایران بالاخص منطقه امنیتی چون بلوچستان فراهم کنند.