اعدام یک زندانی بلوچ در اصفهان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 105

یک زندانی بلوچ در زندان اصفهان اعدام شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، عبدال زاهدانی (قنبرزهی) فرزند عبدالمجید صبح امروز دوشنبه ۲۶ فروردین در زندان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر اعدام شد.

نامبرده درتاریخ ۶ مهرماه ۹۶ در اصفهان بازداشت شد.

عبدال از روز گذشته به قرنطینه منتقل شده بود و آخرین دیدار با خانواده را داشت.