اعدام یک زندانی بلوچ در زندان کرمان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 352

یک زندانی دانشجو روز گذشته در زندان کرمان اعدام شد

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، محمد بامری فرزند خدابخش ۲۴ ساله اهل دلگان روز گذشته ۸/ اردیبهشت/ ۹۸ به اتهام حمل مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شد.

به گفته یکی از نزدیکان وی: “محمد بامری مدت ۵ سال در زندان کرمان بود و به اتهام مواد مخدر محکوم به اعدام شده بود.”

این منبع افزود: “محمد بامری قبل از زندان دانشجو بود و از آنجائیکه از خانواده فقیری بود بخاطر فراهم کردن شهریه دانشگاه رو به کار مواد مخدر آورده بود.”