امنیت امنیت، تجمع اعتراضی مردم چابهار نسبت به ناامنی و دزدی های مسلحانه

کمپین فعالین بلوچ . ویدیو 154 بدون نظرسپاه پاسداران در بین طوایف و قبایل بلوچستان سلاح توزیع کرده این سلاح ها چه بسا در دست سارقان دیده شده اند. درشهریور ۹۵ یک سارق مسلح که قصد سرقت خودرو پژوی در چابهار داشت پس از تیراندازی کودک خردسال داخل ماشین را کشت که باعث تجمع مردم چابهار شد.

دیدگاهتان را بنویسید