انتقاد ائمه جمعه بلوچ از تلاش برای حذف نام خیابان مکران چابهار

emadi1 . اخبار 255

برخی از ائمه جمعه اهل سنت بلوچ نسبت به گزارشهای در خصوص تلاش حکومت و دستگاه های امنیتی برای نام حذف خیابانی در چابهار انتقاد کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در پی درخواست امام جمعه اهل تشیع و مسئول دفتر رهبری در چابهار برای تغییر نام خیابانی در چابهار از “مکران” به نام آنچه از آن شهید اهل سنت به نام “چراغ مکان” یاد می شود موجی از انتقادات و حساسیت ها در بین بلوچها آغاز شد.

امام جمعه اهل تشیع چابهار در نماز جمعه ۵ مهر ۹۸ خواستار تغییر نام خیابان مذکور به نام یک شهید اهل سنت شده بود و از مخالفت یک عضو شورای شهر در این خصوص انتقاد کرده و از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه خواسته بود به موضوع ورود کنند.

این درخواست امام جمعه از سوی ارگان های امنیتی اجابت شده و عضو شورای شهر احضار و برای تغییر این نام تاکید شده بود.

مساله ورود امام جمعه ای که بومی منطقه نیست برای حذف نامی تاریخی از یکی از خیابان های شهر چابهار با جمعیت بلوچ و وارد شدن ارگان های امنیتی مساله را به یک بعد ملی هویتی گره زد.

در همین زمینه در خطبه های نماز جمعه این هفته برخی از ائمه جمعه اهل سنت بلوچ نسبت به این مساله انتقاد کرده و در کنار دیگر منتقدان بلوچ خواستار عدم حذف نام مکران شدند.

مساله از آنجا بغرنج شده که علیرغم قول شورای شهر برای عوض کردن نام خیابان به آنچه پیشنهاد ارگان های امنیتی است برای خیابانی دیگر غیر از “خیابان مکران” که اسمی تاریخی هویتی برای بلوچ است موافقت کرده اما امام جمعه اهل تشیع اصرار دارد که همین خیابان نامش عوض شود.

در همین زمینه مولوی عبدالغفار نقشبندی امام.جمعه موقت راسک در خطبه های نماز جمعه ۱۲ مهر ۹۸ ضمن انتقاد از تلاشها برای حذف نام مکران گفته بود: “آنچه که حذف کردنی است نام مکران نیست بلکه آن غیر بومی متعصب افراطی است که می گوید نام مکران حذف شود.

وی از مسئولان حکومتی خواست که باید این فرد غیر بومی حذف شود نه نام تاریخی بلوچستان. که اشاره ای است به موسوی امام جمعه اهل تشیع چابهار.

همچنین مولوی فضل الرحمن کوهی خطیب مسجد جامع پشامگ با اشاره به امام جمعه چابهار گفت:

امام جمعه اهل تشیع چابهار تقاضا داشته که نام بلوار مکران در چابهار به نام یکی از شهدا تغییر داده شود آقای موسوی خیلی وقت پیش حسادت خود را علیه مساجد اهل سنت صراحتا اظهار داشته است؛ مسجد اهل سنت چابهار را که می بینم چند لیتر از خون بدنم کم می شود!

وی افزود:چندین سال است که آقای موسوی از مکران نان می خورد و مکران در دامن پاکش آقای موسوی و بزرگترها را تا چندین مدت جای داده است بنابر این نام یک خیابان بنام مکران باید تحمل شود.

مولوی کوهی همچنین گفت: این موضوع حواله شهردار، شورای شهر، جوانان چابهار و… است
و تاکید داشتند مردم در این زمینه استقامت داشته باشند و اجازه ندهند نامهای قدیم و سابقه دار تغییر داده شوند.

گفتنی است از سوی دیگر موسوی امام جمعه اهل تشیع چابهار نیز در خطبه های نماز جمعه ۱۲ مهر ۹۸ بار دیگر بر موضع هفته پیش خود تاکید کرده و کسانی را که با تغییر نام مکران به “شهید چراغ مکان” مخالفت میکنند را “داعشی” خواند و بر ضرورت این تغییر تاکید کرد.