انتقال زندانیان معترض رای باز زندان سراوان به قرنطینه

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 300

زندانیان رای باز زندان سراوان ( باکار) بعد از اعتراض به رفتارهای تبعیض آمیز مسئولان به قرنطینه زندان منتقل شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ هفتم مردادماه ۹۸ بعد از اعتراض زندانیان رای باز (باکار) زندان سراوان نسبت به رفتارهای تبعیض آمیز و سختگیرانه از طرف مسئولان زندان، زندانیان معترض به داخل قرنطینه زندان سراوان منتقل شدند.
این رفتار پس از انتشار گزارش آنها در وبسایت کمپین فعالین بلوچ رخ داده است.

پیشتر کمپین فعالین بلوچ در تاریخ ۳ مرداد گزارش داده بود که زندانیان رای باز بعد از قرار دادن وثیقه چند صد میلیون تومانی در وقت اداری( ۸ ساعت) بدون حقوق کار میکنند و همچنین مبلغ ۵۰۰ تا بالای ۸۰۰ هزار به حساب انجمن حمایت زندانیان و اداره تعاون واریز میکنند.

یک منبع مطلع در این باره گفت: شنبه ۵ مرداد ۹۸ زندانیان رای باز ( زندانیان باکار) به قسمت ساختمان رای باز احضار میشوند جهانتیغ مسئول حفاظت زندان اعلام میکند بخاطر افشاگری های زندانیان رای باز به رسانه های معاند نظام از فرصتهایی که زندان در اختیار شما گذاشته و این گزارش در استان مورد برسی قرار گرفته است لذا دستور داریم همه زندانیان رای باز بخاطر ارتباط با رسانه های معاند به قرنطینه منتقل می شوید .

این منبع مطلع در ادامه گفت: رفتار مسئولان زندان با زندانیان رای باز در قرنطینه بسیار تند بوده و از صبح شنبه ۵ مرداد تا ظهر ۶ مرداد هیچ گونه آب و غذا و تماسی به زندانیان رای باز در قرنطینه داده نشده است .

زندان سراوان یکی از مراکز نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار میرود.

در سالهای اخیر بر اثر فشارهای زیاد مسئولان و عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان تعداد زیادی از زندانیان دست به خودکشی زده اند که میتوان از احمد ملک زاده ،احمد مارندگانی و جعفر نرانی، عبدالحمید اسکانی و… نام برد.

و همچنین در سالهای اخیر بر اثر شکنجه مسئولان زندان به زندانیان تعدادی از این زندانیان زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند که میتوان از عبدالستار سپاهی نام برد.

نهادهای حقوقی گزارشهای مکرر از نقض حقوق زندانیان در زندان سراوان منتشر کردند اما تاکنون هیچ اقدامی برای کاهش فشار و تبعیض و شکنجه ها در زندان سراوان صورت نگرفته است.

از سال گذشته ایرج نوربخش که بر ریاست زندان منصوب شده است فشار و شکنجه بر زندانیان چند برابر از قبل شده است.