انتقال یک زندانی محکوم به اعدام به قرنطینه زندان زاهدان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 252

یک زندانی بلوچ محکوم به اعدام به قرنطینه زندان منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، رحمانبخش ملازهی فرزند دلوش از روز جمعه ۱۳ اردیبهشت به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شد.

نامبرده مدت ۱۱ سال است که به اتهام قتل در زندان به سر می برد و حکم اعدام دریافت کرده است.

یک منبع مطلع در این باره گفت: “روز جمعه از وی ازمایش خون گرفتند و شبش به قرنطینه منتقل کردند.”

وی افزود: “قبلا وقتی مادرش زنده بود دنبال آزادیش بود و برای این زندانی سند ۳۰۰ میلیونی صادر شده بود که خانواده نتوانستند بگذارند.”

گزارش شده تعداد دیگری از زندانیان محکوم به اعدام زندان مرکزی زاهدان نیز به قرنطینه منتقل شده اند.

تاکنون اسامی افراد دیگر به دست نیامده است.

این انتقالها همزان شده با سفر ابراهیم رئیسی به استان سیستان و بلوچستان.