بازجویی‌شکنجه و پرونده سازی جدید علیه مولوی عبدالرحیم کوهی

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 243

مولوی عبدالرحیم کوهی که‌اخیرا حکم اعدام دریافت کرده برای بازجویی به اداره آگاهی زاهدان منتقل و تحت شکنجه قرار گرفته است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالرحیم کوهی زندانی سیاسی بلوچ بعد از ابلاغ حکم اعدام از طرف دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، مجددا با پرونده سازی جدید اتهام قتل در اداره آگاهی مورد بازجویی قرار گرفت.

یک منبع که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: ۱۳ روز پیش مولوی عبدالرحیم کوهی بعد از دریافت حکم اعدام به اتهام اقدام علیه امنیت ملی کشور، به اداره آگاهی زاهدان منتقل شده و مورد بازجویی همراه با شکنجه قرار گرفته است.

این منبع در ادامه گفت: ماموری که در اداره آگاهی مولوی عبدالرحیم کوهی را مورد بازجویی و شکنجه شدید قرار داده “میرشاهی” نام دارد.

وی‌افزود: بخاطر اعتراض فعالین سیاسی و مذهبی به صدور حکم اعدام برای مولوی امان الله بلوچی و مولوی عبدالرحیم کوهی پرونده سازی های جدیدی در حال انجام است تا مانع از تبرئه و آزار انها شود.

گفتنی است دادگاه انقلاب زاهدان در تاریخ ۵ شهریور ۹۸ برای مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی حکم اعدام صادر کرد.