بازداشت ده ها تن از شهروندان بلوچ توسط اطلاعات سپاه

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 99

اطلاعات سپاه ده ها تن از شهروندان بلوچ اهل جالق را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، اطلاعات سپاه بامداد ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۹۸ ده ها تن از شهروندان بلوچ را از منازل خود که در خواب بودند بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال داد.

یک منبع مطلع در این باره گفت: اتهام افراد بازداشت شده هنوز دقیقا معلوم نیست اما احتمال قوی مربوط به اعتراضات ۵ ماه پیش جالقی ها بخاطر مین گذاری های سپاه باشد.

این منبع ادامه داد: ۹ اردیبهشت تعداد بیش از ۳۰ نفر در منازل خود بدون تفهیم اتهام و نشان دادن حکم دستگیری بازداشت شدند و همچنین ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت تعدادی دیگر از شهروندان جالق در محل بازار و خیابان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند که تاکنون بیش از ۵۰ نفر در بازداشت هستند.

گزارشها همچنین حاکی از آن است که تعداد نا مشخصی دیگر نیز به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند.

لازم به ذکر است تاکنون اسامی ۲۳ نفر از بازدشتی ها به کمپین فعالین بلوچ اعلام شده است که در بین این بازداشت شدگان شهردار جالق و نیز عضو شورای شهر جالق هم مشاهده میشود

اسامی برخی از بازداشت شدگان تا این لحظه:

۱: الهی بخش رئیسی(عضو شورای شهر جالق)

۲ و ۳ : یعقوب ریگی (شهردار جالق) و برادرش محمد اقبال ریگی

۴ و ۵ : خیرمحمد ملازاده و خدارحم ملازاده (پدر و پسر)

۶ : نوید ریگی
۷ : دوست محمد ملازاده
۸ : هادی سپاهی
۹ : عمران رئیسی
۱۰ : وزیر رئیسی فرزند حاجی لال خان
۱۱: نصیر چاکری فرزند حضور
۱۲: عبدالرحمن کشانی
۱۳ : احسان کشانی فرزند اسلام
۱۴٫ و ۱۵: عطا و ابوبکر فرزند بلوچ
۱۶ : ایوب رئیسی
۱۷ : دوست محمد ملازاده
۱۸ : عبدالسلام گنگوزهی فرزند سعید
۱۹ : شهرام چاکری
۲۰ : فرشید چاکری
۲۱٫ مصطفی چاکری
۲۲ : مصطفی رئیسی فرزند دادرحیم
۲۳ :.گل محمد فرزند حفیظ