بازداشت طلبه بلوچ در زاهدان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 91

یک طلبه اهل سنت بلوچ توسط نیروهای امنیتی در زاهدان بازداشت شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ‌، “عبدالحلیم برم” اهل درگس توسط ماموران امنیتی در ترمینال چابهار به همراه دوستش اسماعیل بازداشت ‌شد.

ماموران امنیتی پس از بازجویی اسماعیل را آزاد کردند اما از سرنوشت عبدالحلیم برم اطلاعی در دست نیست.

ماموران در هنگام بازداشت اتهام وی را ذکر نکردند و از علت بازداشتش اطلاعی در دست نیست.

خانواده نامبرده برای پیگیری وضعیتش به زاهدان مراجعه کرده اند اما تاکنون موفق به دیدار با وی نشده اند.

عبدالحلیم برم طلبه دارالعلوم مکی زاهدان است.