بازداشت نیروهای بلوچ پس از حمله جیش العدل به پایگاه مقاومت نیکشهر

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 181

در جریان حمله جیش العدل به صبحگاه نیروهای پایگاه مقاومت نیکشهر، سپاه دست به بازداشت برخی از نیروهای بلوچ این پایگاه زده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، اطلاعات سپاه پاسداران تعدادی از نیروهای بلوچ پایگاه مقاومت را بازداشت کرده، و سپس به بازداشتگاه سپاه در زاهدان منتقل کرده است.

تا این لحظه اسامی سه نفر از بازداشت شدگان احراز شده است:
۱. عیسی هوتی اهل ملوران ۲. ناصر آزادی فرزند مراد اهل چاهان ۳. وحید بلوچ فرزند دوست محمد اهل سهروک

یک منبع آگاه در این خصوص گفت: “سپاه اعتماد کامل به نیروهای بلوچ ندارد، و هیچ وقت نشده است، که آنها را در پست های حساس بگمارند، اما از آنها در پست های معمولی استفاده می کنند و یا به ماموریت های برای مقابله با بلوچهای مسلح دیگر می فرستد که باعث کدورت بین مردم بلوچ می شود.”

وی افزود: “سپاه مشکوک به همکاری نیروهای سپاهی بلوچ با جیش العدل است.”

گفتنی است خانواده بازداشت شدگان از انتشار گزارشهای بازداشت فرزندانشان منع شده و در ابتدا هیچ خبری از محل نگهداری و اتهامشان نداشته اند.