بازداشت یک شهروند قصرقندی توسط اطلاعات سپاه

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 180

یک شهروند قصرقندی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، خلیل عزیزی فرزند عبدالرحمن اهل قصرقند روستای عزیزآباد در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

یک منبع آگاه در اینباره گفت: اطلاعات سپاه با خلیل عزیزی تماس گرفته و وی را به حضور فوری به آن ارگان احضار کرده است خلیل با حضور در اطلاعات سپاه جویای علت احضارش میشود که بدون تفهیم اتهام به وی چشم بند و دستبند زده و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

این منبع افزود: با گذشت چهار روز از بازداشت وی به خانواده گفتند یکی از دلایلش بازداشتش سفر وی به اروپا برای گرفتن پناهندگی و بعدا برگشتش به کشور بوده است.

لازم به ذکر است که تا لحظه تنظیم این خبر خانواده اطلاعی از محل نگهداری وی نداشته و اجازه هیچ تماسی نیز با خانواده نیافته است.