بازداشت یک طلبه اهل سنت دارالعلوم زاهدان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 223

یک طلبه دارالعلوم زاهدان در مسیر برگشت به سمت سرباز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امید بلیده ای _گهرامزهی _ طلبه دارالعلوم مکی زاهدان روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ۹۷ در مسیر برگشت به خانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

ماموران امنیتی نامبرده را در خروجی شهر زاهدان بدون داشتن حکم قضایی و توضیحی بازداشت کرده و با خود بردند.

امید اهل کوه ون سرباز و طلبه مدرسه دینی دارالعلوم زاهدان با مدیریت مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی است.

از علت بازداشت و اتهام نامبرده اطلاعی در دست نیست.

خانواده نسبت به محل نگهداری وی ابراز بی اطلاعی کردند.