تجمع و اعتراض مردم خاش به طرح کدینگ کارت سوخت ها

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 206

جمعی از مردم خاش به اجرای طرح کدینگ کارت سوختها در شهرستان خاش اعتراض کرده و پس از برگزاری تجمع در مقابل فرمانداری اقدام به آتش زدن لاستیک و بستن خیابان های شهر نمودند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته پنجشنبه ۹ خرداد ۹۸ جمعی از مردم خاش در اعتراض به اجرای طرح کدینگ کارت سوختها در مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع اعتراض آمیز زدند.

معترضان با بستن خیابان های اطراف فرمانداری خواستار رفع کدینگ کارت سوخت بودند.

شاهدان عینی گزارش دادند، ماموران انتظامی اطراف محل را به کنترل گرفته و فرمانده انتظامی خاش با قول رسیدگی و پیگیری تجمعات را پراکنده کرد.

اما اعتراضات به اینجا ختم نشد، گروهی دیگر از مردم که از صحبت های فرمانده انتظامی خاش قناعت نیافته بودند شب گذشته اقدام به آتش زدن لاستیک های خودرو در چندین خیابان شهر خاش نموده و برخی مسیرها را بستند.

کدینگ کارت سوخت پیشتر در شهرستان های مهرستان، سراوان و سیب اجرا شده بود.

کدینگ کارت سوخت محدودیت در استفاده از کارت سوخت مردم یک شهرستان در شهرهتی دیگر استان است.

دولت مدعی است این کار برای مقابله با قاچاق سوخت است مردم اما می گویند: به زندگی آنها لطمه وارد می شود و یک شخص خاشی نمیتواند در شهرستانی دیگر از استان از کارت سوختش استفاده کند.