جراحت شهروند بلوچ در اثر شلیک ماموران مرصاد

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 194

ماموران مرصاد در منطقه گورناگان سرباز به طرف یک خودرو دستگاه سنگین آتش گشودند که باعث منحرف شدنش از جاده و مجروح شدن راننده شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جاری ۱۹ آبان ۹۸ ماموران مرصاد در منطقه گورناگان شهرستان سرباز به طرف یک خودرو دستگاه سنگین آتش گشودند که خودرو منحرف شده و راننده اش مجروح شد.

راننده این خودرو “محمد صابر بهرامزهی” فرزند شیرمحمد اعلام شده است.

تیراندازی خودسرانه ماموران مرصاد بطرف شهروندان بلوچ در بلوچستان رو به افزایش است .

پنج روز قبل ماموران مرصاد در سیف آباد لاشار یک شهروند بلوچ بنام ناصر بلوچ لاشاری سوختبر بلوچ را از فاصله نزدیک با ضرب گلوله به سرش از پای در آوردند.