ده روز بازداشت و بی خبری از معترضان جالق / آزادی عضو شورای شهر

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 247

با گذشت ده روز از بیش از ۳۰ بازداشت شده شهرستان جالق توسط سپاه پاسداران، هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز های نهم و دهم اردیبهشت ماموران سپاه پاسداران با یورش به شهر جالق بیش از ۳۰ نفر را بازداشت کردند که با گذشت ده روز همچنان هیچ خبری از آنها در دست نیست.

خانواده بازداشت شدگان از محل نگهداری آنها اطلاعی ندارد.

این بازداشت شدگان جوانانی هستند که ۵ ماه پیش در اعتراض به مین گذاری های سپاه و کشته شدن مروم منطقه در مقابل بخشداری تجمع کرده و سپس بخشداری را به آتش کشیدند.

سپاه پاسداران که مسئول بازداشت این جوانان به شمار می رود تاکنون هیچ اظهار نظر رسانه ای نکرده و پاسخ درستی به خانواده ها نداده است.

بازداشت این معترضان پنج ماه پس از اعتراضات باعث ایجاد سوالهای مختلفی در خصوص انگیزه سپاه از این اقدام شده است.

برخی از اسامی احراز شده از این بازداشت شدگان به شرح ذیل است با این توضیح که الهی بخش رئیسی عضو شورای شهر در روزهای اخیر آزاد شد:

۱: الهی بخش رئیسی(عضو شورای شهر جالق) که اخیرا آزاد شد.

۲ و ۳ : یعقوب ریگی (شهردار جالق) و برادرش محمد اقبال ریگی
۴ و ۵ : خیرمحمد ملازاده و خدارحم ملازاده (پدر و پسر)
۶ : نوید ریگی
۷ : دوست محمد ملازاده
۸ : هادی سپاهی
۹ : عمران رئیسی
۱۰ : وزیر رئیسی فرزند حاجی لال خان
۱۱: نصیر چاکری فرزند حضور
۱۲: عبدالرحمن کشانی
۱۳ : احسان کشانی فرزند اسلام
۱۴٫ و ۱۵: عطا و ابوبکر فرزند بلوچ
۱۶ : ایوب رئیسی
۱۷ : عبدالسلام گنگوزهی فرزند سعید
۱۸ : شهرام چاکری
۱۹ : فرشید چاکری
۲۰ : مصطفی چاکری
۲۱ : مصطفی رئیسی فرزند دادرحیم
۲۲ : گل محمد فرزند حفیظ