ده نفر از معترضان جالق همچنان در بازداشت

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 295

علیرغم آزادی تعدادی از معترضان بازداشت شده جالق سراوان همچنان ده نفر در بازداشت به سر می برند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، دستکم ده نفر دیگر از معترضان بازداشت شده جالق در بازداشت به سر می برند که تعدادی از آنها زیر سن قانونی هستند.

اسامی برخی از آنها:
_هادی رئیسی فرزند نظر (زیر ۱۸)
_گل محمد افغان فرزند حفیظ الله (زیر ۱۸)
_عمر رئیسی فرزند مولوی حسین
_ایوب رئیسی فرزند مراد
_خیرمحمد ملازاده فرزند لهداد

این افراد در تاریخ نهم و دهم اردیبهشت ۹۸ به همراه تعداد دیگری از جوانان جالق که تعدادشان ۳۰ نفر تخمین زده شده، توسط اطلاعات سپاه در شهر جالق بازداشت شدند.

بازداشت این افراد ۵ ماه پس از تجمع اعتراضی مردم جالق نسبت به مین گذاری های سپاه و کشته شدن تعدادی از شهروندان بلوچ منطقه بود.

تعدادی از بازداشت شدگان در هفته های اخیر آزاد شدند.

اتهام این بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی و تجمعات غیر قانونی و تخریب تاسیسات دولتی عنوان شده است.