شلاق زدن یک متهم در ایرانشهر

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 334

یک متهم سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملا عام شلاق زده شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۷ خرداد یک متهم به سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملا عام شلاق زده شد.

نامبرده در فلکه ایران پیما محل پرتردد شهر توسط “ماموری” با صورت پوشیده به شلاق بسته شد.

نام و مشخصات فرد در هنگام اجرای حکم شلاق قرائت نشده است.