شلیک خمپاره و گلوله توپ بسمت سوختبران دو زخمی در پی داشت

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 261

شلیک خمپاره و گلوله توپ توسط سپاه پاسداران بسمت سوختبران بلوچ در نقطه صفر مرزی و در محدوده خاک پاکستان حداقل دو زخمی در پی داشت.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای سپاه پاسداران در تاریخ ۲۷ تیر در منطقه مرزی شهرستان سراوان بسمت سوختبران بلوچ که در محلی به نام جالقی در حال خرید و فروش سوخت بوده اند خمپاره و گلوله های توپ شلیک کردند.

جالقی در نقطه صفر مرزی در قسمت خاک پاکستان قرار دارد.

اسامی این دو شهروند بلوچ به دست نیامدند.

در همین ارتباط یک شهروند گزارشگر با ضبط ویدیویی از یک سوختبر بلوچ که در این آتش باری از ناحیه شکم زخمی شده است توضیح داد که نیروهای بسیج سپاه پاسداران به سمت آنها “توپ” شلیک کرده اند. وی می افزاید در اثر این شلیک ها دو نفر زخمی شده اند.

نیروهای امنیتی و دستگاه های اجرایی پیوسته برای جلوگیری از سوختبری مردم بلوچ به شلیک گلوله، ضرب و شتم، تعقیب و گریز خطرناک، صدور جریمه های سنگین، و توقیف بار و خودرو و همچنین حبس رانندگان خودرو اقدام کرده اند.
در این بین نیز گاهی گزارشهایی مبنی بر شلیک خمپاره توسط نیروهای سپاه پاسداران در میان تجمع های سوختبرانی که در نقاط مرزی مشغول داد و ستد میباشند نیز گزارش میشود. اما با این وجود این نوع برخوردها در مقابل دیگر روش های مبارزه با سوختبری کمتر رخ داده است.