محدودیت برگزاری نماز در نمازخانه زندان سراوان

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 68

زندانیان‌ نمازگذار اهلسنت در زندان سراوان از برگزاری نماز‌ در نمازخانه آن زندان ممنوع شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مهدی سرگزی رئیس زندان سراوان اجازه برگزاری نماز در نمازخانه مرکزی زندان سراوان‌ را برای زندانیان محدود کرد.

یک منبع مطلع در اینباره گفت: رئیس زندان سراوان مدت ۱۰ روز میشود زندانیان اهلسنت زندان سراوان را از برگزاری نماز در نمازخانه آن‌زندان ممنوع کرده است.

این منبع ادامه‌داد: زندان‌سراوان دارای بند اطفال وسه‌ بند دیگر با جمعیت نزدیک به ۷۰۰ زندانی است که‌همگی زندانیان اهل سنت هستند که برای نماز خواندن با مشکل مواجه شدند.

ممنوعیت برگزاری نماز اعتراض زندانیان‌را به دنبال داشته است. اما رئیس زندان یک زندانی به نام “کمال خاکیزهی” را بخاطر اعتراض به قرنطینه منتقل کرده و‌با رفتار تحقیر آمیز و توهین مو‌ی سر و ریش سبیلش را تراشیده و با گرفتن‌ بند شلوار وی را به مدت ۳ روز در قرنطینه نگهداری کرده است.

رئیس زندان علت ممنوعیت برگزاری نماز در نمازخانه را معامله و خرید فروش مواد مخدر بین زندانیان دیگر بندها عنوان کرده است.

این منبع آگاه همچنین مشکلاتی دیگر از زندان سراوان را به شرح ذیل عنوان کرد
عدم‌رسیدگی پزشکی در زندان‌ نگران کننده است .
محمد جنگی زهی فرزند غفور از بند ۳ مدت ۱۰ روز است بشدت بیمار بوده و از بیماری اش رنج میبرد اما هیچگونه رسیدگی در این مدت و اعزام به بیمارستان خارج از زندان صورت نگرفته.

یک‌ زندانی انتقالی بنام امید محمودزهی ۳۰ ساله سه روز پیش از زندان‌ ایرانشهر به زندان سراوان منتقل شده است
این زندانی به مسئولان زندان گفته است بنده بخاطر اختلافات طائفه ای با چند نفر زندانی که در بند یک زندان‌سراوان هستند مشکل جدی دارم مرا به بند یک منتقل نکنید که بدون‌ توجه مسئولان‌به حرف های این زندانی وی را به بند یک منتقل کردند که بعد از آن‌ این زندانی با دیگر طرف های خود درگیر شده و از شدت درگیری بینی اش شکسته و بشدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است .

گفته شده‌بازرسی بین‌ خانوادهای زندانیان در روز ملاقات از طرف پرسنل بازرسی زندان به شکل‌تحقیر آمیزی صورت میگیرد و گفته شده بعضی از خانواده زندانیان را به ذن حمل مواد مخدر لخت کرده و بازرسی میکنند.