محرومیت در شیرآباد و سیک سوزی زاهدان+عکس

کمپین فعالین بلوچ . slideshow, چند رسانه, عکس 1128 بدون نظر

حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند که “شیرآباد” و “سیک سوزی” از این مناطق است.این روستاها فاقد حداقل زیرساخت از جمله فضای سبز، آسفالت، معابر و مرکز درمانی است؛ شیرآباد فقط حاشیه شهر نیست بلکه پناهگاه تکدی‌گران، زنان آسیب دیده، معتادان و بی‌پناهان محسوب می‌شود بازی در میان زباله‌ها و فاضلاب شهری رهاسازی شده تفریح کودکان سیک سوزی است!
یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدان
روستاهای
روستاهای
حدود 350 هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای
روستاهای
روستاهای
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
حدود 350 هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای
روستاهای
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه شیرآباد در حاشیه زاهدان
وصل کردن برق توسط اهالی روستا که اغلب دچار برق گرفتگی می شوند
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
حدود 350 هزار نفر از جمعیت زاهدان به عنوان مرکز پهناورترین استان کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای شیرآباد و سیک سوزی از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان
روستاهای
روستاهای
یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدان
یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدان
یکی شدن محل انباشت زباله با محل زندگی اهالی منطقه سیک سوزی در حاشیه زاهدان

دیدگاهتان را بنویسید