محرومیت زندانیان اهل سنت بلوچ در زندان سیرجان از برگزاری نماز جماعت

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 293

مسئولان زندان سیرجان زندانیان اهلسنت بلوچ زندانی در زندان سیرجان را از برگزاری نماز جماعت منع کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مسئولان زندان سیرجان زندانیان بلوچ اهل سنت این زندان را علیرغم درخواست مکرر از برگزاری نماز جماعت منع کردند.

به گفته خانواده یکی از زندانیان‌: رئیس زندان سیرجان “آذرنگ ” و مسئول فرهنگی یاراحمدی ” در روزهای اخیر از برگزاری نمازهای جماعت زندانیان اهلسنت بلوچ در زندان سیرجان ممانعت کرده و “رفتاری تند و خشن” با نمازگزاران اهلسنت داشته اند.”

خانواده این زندانی در ادامه گفت: معاون زندان سیرجان آقای” خسروی ” در اقدامی عجولانه تمام زندانیان اهلسنت زندان سیرجان با هر اتهامی را در یک بند قرار داده و از برگزاری نماز جماعت در نمازخانه ممانعت میکنند.

در چند روز گذشته گزارش مشابهی از زندان زابل و زندان سراوان دریافت شده بود.

زندانیان اهلسنت در زندانهای حکومت از نوعی تبعیض مذهبی نیز رنج می برند.