مرگ بیمار در ایرانشهر به دلیل عدم رسیدگی پزشکی

کمپین فعالین بلوچ . اخبار, اخبار بلوچستان 59

یک بیمار که از مشکل اورژانسی در مثانه رنج می برد به دلیل عدم حضور پزشک جان داد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ محمد اکرم کریمزایی معلم اهل سرباز به علت یک بیماری اورژانسی و مشکل حاد مثانه به بیمارستان خاتم ایرانشهر اعزام شد اما به دلیل عدم رسیدگی پزشک جان خود را از دست داد.

شاهدان گزارش دادند که علیرغم حضور پزشک در بیمارستان اما برای حاضر شدن و بررسی وضعیت بیمار تعلل ورزیده که در نهایت منجر به مرگ وی شده است.

خانواده این بیمار به رئیس علوم پزشکی شکایت بردند و قرار شده این موضوع مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد و گفته اند که پزشک احضار شده است.

#کمپین_فعالین_بلوچ