ممانعت از برگزاری نماز جماعت زندانیان اهلسنت در زندان زابل

emadi1 . slideshow, اخبار, اخبار بلوچستان 230

مسئولان زندان زابل از برگزاری نماز جماعت زندانیان اهلسنت ممانعت میکنند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، برخی از بستگان زندانیان زندان زابل از ممانعت مسئولان زندان زابل برای برگزاری نماز جماعت زندانیان اهلسنت خبر دادند.

رئیس زندان “محمد نارویی” و حفاظت زندان “گلویی” در روزهای اخیر از برگزاری نمازهای جماعت زندانیان اهلسنت زابل ممانعت کرده و “رفتاری تند و خشن” با نمازگزاران اهلسنت را داشتند.

در این باره خانواده یکی از زندانیان گفت: “روز گذشته پاس کلیدهای بندهای داخلی زندان از جمله “مهدی یزدانی”و “رضا اذرسا” با توهین های مکرر به زندانیان و برخوردی خشن از رفتن زندانیان به نمازخانه جهت برگزاری نماز جلوگیری کرده و این ممانعت را دستوری از طرف سازمان های زندانها و مدیر کل زندانهای استان عنوان کرده اند.”

پیشتر در گزارش مشابهی از زندان سراوان نیز آمده بود که ورود کتابهای عقیدتی اهلسنت به زندان سراوان توسط حفاظت این زندان “جهانتیغ” ممنوع شده است.
این در حالیست که زندانیان زندان سراوان همگی اهلسنت بوده و تمام کتابهای کتابخانه زندان سراوان از عقاید اهل تشیع هستند.