ممانعت از شرکت امام جمعه اهل سنت آزاد شهر درهمایش فارغ التحصیلی زاهدان

کمپین فعالین بلوچ . اخبار 269

 

مولانا گرگیجبار دیگر از شرکت در همایش دانش آموختگی دارالعلوم مکی زاهدان از سوی وزارت اطلاعات ممانعت شد.

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولانا گرگیج مدیر دار العلوم گالیکش و امام جمعه اهل سنت بلوچ آزاد شهر استان گلستان پیش از اقدام برای سفر به همایش دانش آموختگی دارالعلوم زاهدان طی تماسی از طرف وزارت اطلاعات از مشارکت در این همایش منع شد.

مولانا گرگیج جزو سخنرانان اصلی این همایش بود.

این برای چندمین بار است که این روحانی اهل سنت از مشارکت در این همایش ممانعت می شود. چنانکه در ۶ سال گذشته صرفا یک سال -در سال ۱۳۹۳- اجازه سفر به زاهدان به منظور شرکت در همایش مذکور را یافت.

در سالهای اخیر همایش دانش آموختگی طلاب اهل سنت زاهدان با ممانعت های مختلفی از سوی مقامات امنیتی مواجه بوده است و همه ساله در هنگام برگزاری این همایش گزارشهای زیادی از برخوردهایی فراقانونی در ورودی های شهر زاهدان منتشر می شود.

لازم به ذکراست بیست و چهارمین همایش دانش آموختگان دارالعلوم زاهدان روز شنبه ۲۶اردیبهشت ۱۳۹۴در محل مصلی اهل سنت زاهدان برگزارمی شود.