نشست “زبان مادری” در آنکارا برگزار شد

کمپین فعالین بلوچ . slideshow, چند رسانه, عکس, گزارشات, گزارشات خبری 606 بدون نظر

بعد از ظهر یکشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۸ میلادی مصادف با ۶ اسفند ۱۳۹۶ هجری شمسی نشستی با عنوان “زبان مادری” در آنکارا پایتخت جمهوری ترکیه برگزار شد.

در این نشست که به همت رادیو امید و انجمن ایرانیان مقیم آنکارا برگزار گردید احزاب، گروهها و فعالین مختلف ایرانی از اتنیکها و گرایشات فکری گوناگون به بیان نظرات خود در خصوص اهمیت روز جهانی زبان مادری و وضعیت موجود در ایران، نگاه جمهوری اسلامی ایران و اپوزیسیون ایرانی بدین مسئله و راهکارهای ممکن برای حل این مسئله ی حقوق بشری در ایران پرداختند.

پیش از آغاز نشست آقای مهدی نریمانی به عنوان نماینده رادیو و از برگزارکنندگان این نشست با خوشامدگویی به میهمانانان به بیان اهداف برگزاری این نشست و لزوم توجه بیشتر گفتمانهای سیاسی مختلف به مسئله ی حقوق هویتی غیرفارس زبانان و اهمیت زبانهای مادری در این چارچوب پرداختند.

پس از ایشان خانم بیتا جورابدوز به عنوان نماینده انجمن ایرانیان مقیم آنکارا و از برگزار کنندگان این نشست با تشکر از میهمانان و سخنرانان مدعو طی مقاله ای با استناد به آمارهای منتشر شده در ایران از اهمیت آموزش به زبان مادری و تاثیرات آن بر عدم موفقیت تحصیلی دانش آموزان غیرفارس زبان و نتایج روانشناسانه آن پرداختند.

پس از سخنرانی خانم جورابدوز نشست آغاز گشته و سخنرانان مختلف در دو بخش به ارائه نظرات خود پرداختند. در سخنرانیهای صورت گرفته آقایان مجید جوادی (مدیر تلویزیون ایننترنی آرازنیوز تی وی)، جلال روشنی (پژوهشگر و نویسنده مستقل)، وحید واضعی (سازمان ملی میهنی ایران)، حمید صنعتی (سازمان ملی میهنی ایران)، انعام دهواری (عضو کمپین فعالین بلوچ)، محسن رسولی (پژوهشگر و فعال مدنی مستقل)، عزیز دادیاری (زبانشناس و استاد دانشگاه استکهلم سوئد)، منصور اسانلو (جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه) و محمد زمانی (سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران) از زوایای گوناگون به بحث و ارائه نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست آقای جوادی با تاکید بر لزوم تدریس به زبان مادری به رابطه ی بین مسئله دموکراسی و توجه بدین امر اشاره نموده و با اشاره به اسناد بین المللی موجود حقوق غیرفارس زبانان را از منظر حق تعیین سرنوشت ملی بررسی نمودند. پس از ایشان آقای روشنی طی سخنانی با عنوان دموکراسی، عدالت اجتماعی و اهمیت زبان مادری با اشاره به انکار ناپذیر بودن گوناگونی در ایران، آسیمیلاسیون و ژنوساید فرهنگی موجود به بحث در این باب از منظر عدالت اجتماعی پرداختند. آقای وحید واضعی به عنوان سومین سخنران نشست با تاکید بر لزوم آموزش به زبان مادری به تاثیرات مخرب عدم آموزش به زبان مادری در زندگی فردی و اجتماعی غیرفارس زبانان پرداختند. پس از آقای واضعی، آقای حمید صنعتی از سازمان ملی میهنی ایران با ارائه مستنداتی از تاریخ ایران بیان داشتند که از بین رفتن زبان یک قوم برابر با نابودی آن قوم می باشد و احیای فرهنگ ایرانشهری و اتحاد ایرانیان زیر یک پرچم با احترام به حقوق شهروندی میسر می باشد و اهمیت به زبانهای مادری در بازیابی هویت ایرانشهری موردی مهم می باشد.

آقای انعام دهواری که به عنوان نماینده کمپین فعالین بلوچ در این نشست شرکت کرده بودند پس از کنکاش اهمیت زبان مادری در سیر تکون اندیشه مدرن غرب و ارائه چارچوبی کلی از بنیانهای فرهنگ دموکراتیک به پاسخ در خصوص چرایی ذهنیت برتری جوی موجود در ایران پرداختند. آقای محسن رسولی که پس از آقای دهواری سخنرانی نمودند با ترسیم نمایی کلی از چرایی عدم توجه کافی در افکار عمومی فارس زبانان به مسئله حق آموزش به زبان مادری غیرفارس زبانان، نقش نخبگان غیرفارس را در پروسه آگاهی دهی به افکار عمومی آسیب شناسی نموده و آموزش به زبان مادری را ابزاری برای توسعه دانستند.

آقای عزیز دادیار زبانشناس و استاد دانشگاه استکهلم سوئد حول محور تاریخچه زبان بلوچی، تلاشهای آکادمیک صورت گرفته در این باب و گامهای مثبت انجام گرفته نظرات خویش را بیان کرده و پس از ایشان آقای منصور اسانلو با بیان اینکه تنوع فرهنگی و زبانی سرمایه ای ملی در ایران است به لزوم بهره گیری از این گوناگونی و تنوع در آفرینش جهانی زیبا در ایران تاکید کرده و این نگاه احترام آمیز را ضامن تمامیت ارضی ایران دانستند.

در انتهای نشست آقای محمد زمانی سخنگوی جبهه دموکراتیک ایران با بررسی حقوقی مبحث زبانهای مادری، مکانیزمهای بین المللی موجود و رابطه عدم تدریس زبانهای مادری و حقوق بشر بیان داشتند که در سیستم سیاسی موجود و تحت لوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفع این تبعیض ها امکانپذیر نیست.

دیدگاهتان را بنویسید