کتاب مسابقه سایه ها – حبیب الله سربازی

emadi1 . آموزش, انتشارات, چند رسانه, گزارشات, مقالات, مواضع و بیانیه ها 162

کتاب پیش رو اثر حبیب الله سربازی بلوچ است که برای گسترش آگاهی در خصوص تاریخ بلوچستان خصوصا در باره تقسیمات سرزمینی به طور خلاصه، گذرا و گیرا نگاشته شده است.

مقدمه کتاب:

هر زمان که تاریخ ملتی را کشور همسایه بنویسد، جوانان آن ملت خودباخته می شوند.
در خلال فعالیت های مدنی خود برای گسترش آگاهی و بیداری و شکل دهی مبارزات مردمی در بلوچستان با پرسشهای زیادی از سوی جوانان در خصوص چگونگی شکل گیری تقسیمات مرزی که بلوچستان را به شرقی ، غربی و شمالی تقسیم کرد مواجه شدم اما منابع خوبی که بتوانم به عنوان پاسخی به این پرسشها بدانها ارائه کنم برخورد نکردم.

کتابهای که در این باره نوشته شده بود یا از سوی ایرانی ها و جانبدارانه نگاشته شده بود و یا از سوی دیگر همسایگان و غربی ها به صورت گذرا و بدون ذکر بلوچستان به طور محوری از کنار مساله رد شده بودند. و عملا کتابی نیافتم که با مطالعه آن پرسش های مخاطبان در خصوص تقسیمات بلوچستان داده شود. مساله دوم طولانی بودن و جسته گریخته بودن منابع بود. مطالعه کتابهای تاریخی برای نسل جوان خسته کننده است، مطالعه ده ها صفحه با جزئیات دقیق برای درک یک مساله کوچک باعث کناره گیری جوانان از مطالعه در این باره شده بود. به همین خاطر دست به کار شدم و با جمع آوری محتوا و منابع موجود این کتاب را نوشتم.

بنده مورخ نیستم به همین خاطر در این کتاب تلاش کردم نگاهی گذرا به چگونگی شکل گیری سلسله حکمرانی قرن های اخیر بلوچستان ، چگونگی ورود استعمار پرتغال، بریتانیا و ایران به منطقه و در نهایت چگونگی شکل گیری تقسیمات مرزی بلوچستان به صورت گذرا بپردازم تا خواننده پس از مطالعه این کتاب تصویری به هم پیوسته از آنچه بر بلوچستان گذشته در ذهن داشته باشد و در صورت علاقه مندی برای مطالعه بیشتر در این زمینه به کتاب های مفصل تاریخی مراجعه کند.

امیدوارم نگارش این کتاب فتح بابی باشد برای پژوهشگران، دانشجویان بلوچ رشته تاریخ و اندیشمندان تا در این زمینه وقت و انرژی بگذارند و بنویسند چرا که تاریخ باید توسط نخبگان خودش نوشته شود و من معتقدم، هر زمان که تاریخ ملتی را کشور همسایه بنویسد، جوانان آن ملت خودباخته می شوند.

کتاب را از اینجا دانلود کنید:

مسابقه سایه ها –حبیب الله بلوچ