۱۶ روز بی خبری از محمدعثمان دامنی پس از بازداشت و نگرانی نسبت به سلامتی وی

emadi1 . اخبار 283

با گذشت ۱۶ روز از بازداشت محمد عثمان دامنی بستگان وی نسبت به سلامتی وی ابراز نگرانی کرده و از احتمال شکنجه وی خبر دادند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، محمد عثمان دامنی روز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ هنگام سفر به زاهدان برای عمل چشم در این شهر بازداشت شد.

بستگان نامبرده از وضعیت سلامتی وی ابراز نگرانی کرده و به دادگستری مراجعه کرده اما علیرغم دریافت حکم ملاقات با ممانعت وزارت اطلاعات مواجه شدند.

یکی از نزدیکان نامبرده در این باره گفت: “اگر شکنجه نشده بود وزارت اطلاعات جلوی حکم دادگاه نمی ایستاد و اینکه اجازه دیدار به خانواده ندادند نشان میده چیزی پنهان میکنند”

وی افزود: “مادر محمد عثمان دو هفته است بعد بازداشتش با مشکل قلبی مواجه شده که برای تسکین او هم اجازه ملاقات ندادند”

این منبع همچنین گفت: محمد عثمان یک چشمش را در دوره دبیرستان از دست داد و فشار چشم دومش بالا بوده و برای عمل به زاهدان رفته بود که بازدا‌شتش کردند و هر مشکلی برای چشمش پیش بیاد وزارت باید پاسخگو باشد”

وی در مورد اتهام محمد عثمان با ارسال ویدیویی گفت: “محمد عثمان برقکار و بنیانگذار خانه برقکاران ایرانشهر بود و هیچ کار خلافی نداشت، شاید دلیل بازداشتش تنها پیگیری جریان دختران ایرانشهر باشد که در جریان تجمعات پیگیری کرده بود، اما مسئولان هیچ پاسخی در این باره ندادند قاضی پرونده هم گفته وزارت هیچی علیه وی ندارد”

تیرماه سال گذشته ۱۳۹۷، مولوی محمد طیب ملازهی خبر تجاوز به ۴۱ دختر در ایرانشهر “وابسته به نهادهای قدرت و ثروت” را افشا کرد که این مساله باعث تجمعاتی در این شهر شد.

معترضان خواهان رسیدگی به این موضوع بازداشت متهمان پرونده و محاکمه آنها شدند. اما سپاه نسبت به این تجمعات با حساسیت زیادی برخورد کرده و افراد مختلفی چون عبدالله بزرگزاده، عماد بیجارزهی ، مولوی ناصر ریگی، حبیب زین الدینی و مجموعه دیگری از دختران و پسران بود که ویدیو اعترافات برخی از آنها منتشر شد که متهم به همکاری با ضد انقلاب شدند.