شلیک و آتش زدن قایقها توسط ماموران دریابانی در کرگان

emadi1 . اخبار 154

ماموران دریابانی به طرف قایقهای سوختبر مردم کرگان شلیک کردند و سپس آنها را به آتش کشیدند که این مساله باعث تجمع شده و برای پراکنده کردن مردم نیز تیراندازی نمودند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱۲ مهرماه ۹۸ ماموران دریابانی کرگان به طرف سه قایق سوختبر از اهالی کرگان شلیک کردند و سپس قایق های آنها را آتش زدند.

یک منبع آگاه در این باره گفت: سه قایق از اهالی کرگان وقتی از دریا برگشته بودند در کنار ساحل کرگان مورد شلیک مستقیم ماموران دریابانی قرار گرفتند.

این منبع ادامه داد: ماموران پس از شلیک به طرف موتور سه قایق کرگانی هر سه قایق را آتش زدند که مردم محلی با مشاهده این رفتار ماموران اعتراض کردند و خواستند مانع آتش زدن قایق ها شوند که ماموران به سمت آنها شلیک کردند.

این منبع در ادامه افزود: برخی از گلوله های ماموران به خودرو و درب منازل و دیوارهای روبرو اصابت کرد و خوشبختانه این بار مثل قبل کسی کشته نشد.

مساله تیراندازی بی ضابطه و قانون ماموران به معضلی برای مردم منطقه تبدیل ‌شده است.

حکومت میگوید سوختبری غیر قانونی و قاچاق است و ماموران برای جلوگیری از این کار به سمت مردم شلیک می کنند اما به نظر نمی آید هیچ تغییری در شغل سوختبری ایجاد شده باشد.

همچنان تعداد زیادی از ساکنان این منطقه به کار سوختبری مشغول اند. این افراد در پاسخ به اینکه چرا به کار دیگری روی نمی آورند می گویند: کار نیست، مجبوریم

در سالهای اخیر بسیاری از شهروندان بلوچ در اثر این تیراندازی های بی ضابطه کشته و زخمی شدند.